BANK BPH SA – sieć placówek Banku

Projekt modelowej placówki Banku BPH SA wraz z księgą standardów, oraz projekty wykonawcze poszczególnych placówek Banku

Lokalizacja:
ul. Warszawska 109, Łomianki, ul. Horbaczewskiego 4/6, Wrocław

Projekt:
2005

Realizacja:
2005

Inwestor:
BANK BPH SA

Dział:
Design