Dzielnica mieszkaniowa w Siekierkach

Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistycznej osiedla mieszkaniowego w Warszawie położonego w rejonie ul. Bluszczańskiej, ul. Ananasowej, Trasy Siekierkowskiej i ul. Czerniakowskiej Bis oraz koncepcji architektonicznej zabudowy dwóch obszarów MW/20 i MW/21.

Lokalizacja:
ul. Bluszczańska, ul. Ananasowa, Trasa Siekierkowska i ul. Czerniakowska Bis, Warszawa

Powierzchnia działki:
176 340  m²

Powierzchnia użytkowa:
117 143 m2

Projekt:
maj 2008

Inwestor:
Budimex  NIERUCHOMOŚCI INWESTYCJE SP. Z O.O.

Dział:
Architektura

Generalna koncepcja projektu dzielnicy opiera się na budowie w środku obszaru objętego opracowaniem głównego ciągu pieszego, któremu towarzyszy relatywnie duża ilość zakomponowanej zieleni. Teren tej stanowi „główną oś życia” osiedla, łączącą mieszkańców w społeczność, ułatwiającą dojście w parkowej atmosferze do największych terenów zieleni znajdujących się w pobliżu dzielnicy oraz najatrakcyjniejszych usług.

Główne ulice osiedla zostały zaprojektowane jako zazielenione bulwary, wzdłuż których stoją budynki mające w parterach rozmaite usługi. Dzięki temu ulice, wraz z placami, które łączą, staja się prawdziwie miejskim elementem całego zespołu, przypominając mieszkańcom i przechodniom o tym, że osiedle znajduje się w wielkim mieście. Ten wielkomiejski obraz osiedla jest podkreślony przez fakt łączenia się wspomnianych ulic z innymi ulicami dzielnicy Siekierki, mającymi ten sam charakter. Można powiedzieć, że dzięki temu osiedle przy ulicy Bluszczańskiej (Sady Siekierkowskie) stanie się fragmentem wielkomiejskiej przestrzeni Warszawy.

Zespół:
Kierownik Projektu:
Sławomir Gzell, Grzegorz Chodkowski

Projektanci:
Piotr Czuba
Maciej Latoszek
Kinga Rybak
Ewa Jezierska
Piotr Hamerski
Arek Staniszewski
Michał Kleniewski
Ela Turek