Kamienica przy ul. Hożej / Plac Trzech Krzyży

Projekt apartamentowca adaptujący historyczną elewację do współczesnych rozwiązań architektonicznych

Lokalizacja: 
Warszawa, ul. Hoża 1a

Powierzchnia całkowita:
2678,76 m

Powierzchnia użytkowa:
2006,7 m2

Kubatura:
5 938.13m³

Projekt:
czerwiec 2004

Inwestor:
MARDEX Sp. z o.o.

Dział:
Architektura

Projekt budowlany ośmiokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w ścisłym centrum Warszawy, mieszczącego apartamenty dwupoziomowe z usługami w poziomie parteru i parkingiem podziemnym.

Usytuowanie na działce po rozbiórce dawnej kamienicy wymaganego w tym przypadku odtworzenia zabytkowej elewacji frontowej i zachowanie funkcji oraz gabarytów zbliżonych do historycznej zabudowy. Odtworzona elewacja północna jest bliźniacza z sąsiadującą elewacją kamienicy przy ul. Hożej1. Zachowuje wysokości gzymsów i okien, powtarza rytmy otworów i detale. Wykonano pełną dokumentację wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z uzgodnieniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.