Projekt adaptacji wnętrz w budynku produkcyjno – magazynowym OMIG S.A. na potrzeby firmy ICI POLSKA Sp. z o.o.

Zrealizowane laboratorium i biuro jednej z największych firm chemicznych

Lokalizacja:
ul. Stępińska , Warszawa

Powierzchnia całkowita:
219,31 m²

Powierzchnia użytkowa:
206,19 m²

Kubatura:
712, 59 m³

Projekt:
czerwiec 2004

Inwestor:
ICI Polska Sp. z o.o.

Dział:
Architektura

Program aranżacji zakładał przystosowanie istniejących powierzchni w budynku należącym do OMIG SA, na potrzeby funkcjonowania firmy ICI Polska Sp. z o.o.

W ramach aranżacji zaplanowano podział przestrzeni na część laboratoryjną oraz część biurową. Zarówno laboratorium jak powierzchnia biurowa, stanowiąc funkcjonalną całość, posiadają odrębne wejścia z korytarza komunikacji ogólnej w budynku. W części biurowej przewidziano 3 pokoje biurowe w tym jeden konferencyjny, pomieszczenie socjalne dla pracowników, pomieszczenia mieszczące serwer, schowek. Część biurowa połączona jest drzwiami z powierzchnią laboratorium posiadającą wydzielony pokój biurowy dla trzech osób. W pobliżu wejścia zlokalizowano garderobę dla pracowników.

W laboratorium wydzielono ze względów technologicznych 2 niewielkie pomieszczenia pomocnicze, zamykane drzwiami. Pomieszczenie Laboratorium jest otwartą przestrzenią z centralnie zlokalizowanymi trzema wyspami.

Zespół:
Kierownik Projektu:
Kinga Rybak

Projektanci:
Tomasz Nowiński
Piotr Hamerski
Jan Cichy
Michał Kleniewski