Rewitalizacja przestrzeni publicznych Żoliborza Oficerskiego

Zespół budynków jednorodzinnych o nietypowym układzie przestrzennym i funkcjonalnym etap I, II, III, IV

Lokalizacja:
Warszawa, Żoliborz Oficerski

Powierzchnia całkowita:
długość ulic 6 km

Projekt:
2007/2008

Realizacja:
przewidziane do realizacji od 2009

Inwestor:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Żoliborz

Dział:
Przestrzeń

Koncepcja rewitalizacji przestrzeni publicznych Żoliborza Oficerskiego objęła swym zasięgiem ulice i place w liniach rozgraniczających o łącznej długości  ok. 6km: Aleję Wojska Polskiego od Cytadeli do Placu Inwalidów Wojennych, ulicę Krasińskiego na odcinku od ulicy Czarnieckiego do ulicy Kaniowskiej, ulice: Czarnieckiego, Śmiałą, Kaniowską, Forteczną i Plac Słoneczny, Jakiela, Munka, Szaniawskiego, Ejsmonda oraz ulice: Mierosławskiego, Gen. Zajączka, Krajewskiego, Dymińską.

Projekt rewitalizacji i zaproponowane rozwiązania przestrzenne, komunikacyjne, programowe oraz materiałowe stały się podstawą do dalszej dyskusji społecznej nad przestrzenią publiczną jako wartością wspólną. Zaproponowano wyróżnienie „kręgosłupa przestrzennego” ulicy Śmiałej zwieńczonej Placem Słonecznym, będącym wizytówką tej części dzielnicy, wydobycie zatartego dziś w przestrzeni układu niewielkich placyków poprzez wyróżnienie przestrzeni na wjazdach do dzielnicy, skrzyżowaniach i w miejscach poszerzeń linii zabudowy, w formie wyniesionych na poziom chodnika placów oraz stworzenie na całym obszarze strefy z ograniczeniem prędkości do 30km/h i wyłączenie ruchu tranzytowego, poprzez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.