Tivoli Park II

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami

Lokalizacja:
skrzyżowanie ul. Malborskiej z Nowo-Św. Wincentego, Warszawa

Powierzchnia działki:
69 368  m²

Powierzchnia użytkowa:
283 830,60 m2

Projekt:
grudzień 2007

Inwestor:
TK Development „TK Polska Operations” S.A.

Dział:
Architektura, Przestrzeń

Wielofunkcyjne osiedle o przewadze zabudowy mieszkaniowej, oparte na spajającym całość założenia, centralnym „ringu” – przestrzeni publicznej w formie elipsy wpisanej w teren przyszłej inwestycji. Wokół alejowo obsadzonego drzewami ringu zaprojektowano promienisty układ kwartałów zabudowy, posiadających zwarte pierzeje od strony przestrzeni publicznych oraz otwarcia w kierunku kanału i terenów zieleni. Ideą przewodnią kształtowania poszczególnych wnętrz jest powiązanie charakteru architektury oraz układu urbanistycznego z otaczającym krajobrazem. W ten sposób wykorzystano unikatowe walory położenia działki pomiędzy lasem, a kanałem wodnym.  Od strony ruchliwej ulicy Nowo-Św. Wincentego zlokalizowano zabudowę biurową, zaś szkołę i tereny rekreacyjne – od strony kanału wodnego. Układ funkcjonalny zabudowy mieszkaniowej został zaprojektowany w standardzie „średnim +” z dominującymi mieszkaniami 60- 70 m. Partery zostały przeznaczone na handel i usługi.

Zespół:
Kierownik Projektu:
Kinga Rybak

Projektanci:
Piotr Czuba
Maciej Latoszek
Tomasz Nowiński
Piotr Hamerski
Agnieszka Kowalewska
Bartosz Saganowski